W dniu 18 maja w ramach realizacji projektu ”Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” 20 BO rozpoczyna warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzone będą przez doświadczonych trenerów w dziedzinie doradztwa zawodowego. W czasie warsztatów główny nacisk położony zostanie na zdobycie praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy. Uczestnikom zapewniony zostanie catering.