W dniach 22 marca do 26 marca na terenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beneficjenci Ostateczni będą mieli możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego. Na każdą osobę przewidziane są 3 godziny indywidualnego doradztwa. W czasie zajęć BO zapewniony zostanie catering