Zakończono rekrutacje Beneficjentów Ostatecznych do projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” w roku 2010.

Obecnie trwa podpisywanie kontraktów socjalnych, których realizacja będzie trwała do grudnia bieżącego roku. W ramach realizacji wymienionego narzędzia BO otrzymają kompleksowy system wsparcia celem poprawy ich sytuacji na rynku pracy.