W dniu 5 października 9 BO zakończyło udział w szkoleniu opiekunka społeczna. Szkolenie obejmowało 80 godzin dydaktycznych, w czasie których przedstawiona została teoria oraz odbyły się zajęcia praktyczne.

Wszystkie uczestniczki zdobyły zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Udział w zajęciach pozwolił BO na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, podniósł samoocenę i dał szanse na podjęcie pracy w zawodzie opiekunki społecznej.