W ramach realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny zakupiono Infokiosk, który został zainstalowany w holu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Infokiosk to urządzenie multimedialne z bezpłatnym dostępem do internetu a tym samym możliwością pozyskiwania niezbędnych informacji.

Dzięki zakupowi Infokiosku Beneficjenci Ostateczni oraz klienci MGOPS mają na bieżąco dostęp do informacji na temat ofert pracy oraz wszelkiego rodzaju szkoleń.

Z kiosku można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14.30.