BO wydawane są aktualnie skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarza medycyn pracy o możliwości przystąpienia do szkoleń indywidualnych.