W dniu 01.04.2009 r w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęły są zajęcia w formie Treningu Kompetencji Społecznych.

Trening prowadzony jest przez doświadczonego psychoterapeutę, zajęcia odbywają się w formie 10 trzygodzinnych sesji. Podczas trwania zajęć, uczestnicy mają zapewniony Catering.

Od dnia 28.04.2009r. Beneficjenci Ostateczni uczestniczyć będą w grupowych spotkaniach z doradcami zawodowymi.