INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Klubu Senior + w Gackach

przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior + w Gackach został wybrany 

Pan Wojciech Pikul zamieszkały w gminie Pińczów

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W związku z ogłoszeniem o naborze na ww. stanowisko pracy umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń w MOPS kandydaturę złożyła 1 osoba , która zakwalifikowała się do drugiego etapu naboru. Wyboru na stanowisko –kierownika Klubu Senior + w Gackach , Komisja rekrutacyjna dokonała w oparciu o analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

W ocenie Komisji ww. kandydat spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze, mające wpływ na ocenę. Wykazana podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiedza oraz posiadane doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy predysponują ww. kandydata do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.

 

 

 

Pińczów, dnia 14 marzec 2022 r.