Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Elektroniczna skrzynaka podawcza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
Program Wspieraj Seniora
A A A
Wersja dla niedowidzących
Kategoria

Od stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Złota 7, 28 - 400 Pińczów oraz w formie elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Załącznik:
Wzór wniosku o dodatek osłonowy [ docx ]


Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są przez pracowników:
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod nr tel: 41 357 24 32 w godzinach 7.30-15.30
oraz Urzędu Miejskiego w Pińczowie pod nr tel: 41 234 53 02 w godzinach 7.30-15.30

Kto może z niego skorzystać?
Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
jednoosobowym – 2100 zł,

wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
    400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
    600 zł dla 2-3 osobowego;
    850 zł dla 4-5 osobowego;
    1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
   - 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
   -  750 zł dla 2-3 osobowego;
   - 1062,50 zł dla 4-5 osobowego;
   - 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.


Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku
osłonowego nie będzie wypłacana. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku zostanie przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.