loga projektu

W dniu 10.06.2019 w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim w imieniu którego działają Marszałek Województwa a Gminą Pińczów reprezentowaną przez dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie projektu „Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.06.2019 do 30.09.2021r