MGOPS w Pińczowie  informuje,  że umowa na usługi opiekuńcze z wybranym oferentem została zawarta i podpisana 17 listopoda 2016 .

Pobierz plik [ pdf ].