PO WER i UE kolor

W ramach projektu pod nazwą „Profesjonalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie” trwają prace adaptacyjne nowych pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych. W miesiącu październiku przygotowano nowy Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny oraz nowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty pozwolą na oddzielenie pracy socjalnej od działań administracyjnych.

Wypracowanie nowego modelu pracy w MGOPS będzie trwało do 31.08.2018r. w czasie 23 miesięcy zarówno pracownicy jak i klienci MGOPS zostaną wdrożeni w nowy system pracy Ośrodka który ma zapewnić sprawniejszy dostęp do oferowanych przez OPS usług.