Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie, serdecznie zaprasza osoby będące beneficjentami programu pomocy żywnościowej PO PŻ 2014-2020 na WARSZTATY DIETETYCZNE, które odbędą się w dniu 26.02.2016r. ( piątek) o godz. 11.00 w sali nr 6 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Złota 7 w Pińczowie.

Warsztaty realizowane są w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Po warsztatach przewidziane są bezpłatne, indywidualne porady dietetyka.

W programie warsztatów przewidziano poczęstunek oraz upominki dla uczestników i beneficjentów PO PŻ.