W dniu 05 grudnia 2014r. uczestnicy projektu wraz z osobami zależnymi wzięli udział w spotkaniu świąteczno – edukacyjnym, które odbyło się w pomieszczeniach Muzeum Regionalnego w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2a.

W czasie spotkania Beneficjenci wzięli udział w dwugodzinnej prelekcji z zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny, który zaprezentował sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Beneficjenci pod okiem specjalisty mogli wykonać opatrunek medyczny oraz przećwiczyć akcję reanimacyjną.

Równocześnie osoby zależne - dzieci Beneficjentów brały udział w zajęciach zorganizowanych przez animatora. Wykorzystując materiały plastyczne i dydaktyczne dzieci wykonywały prace plastyczne, malowały i rysowały.

Uczestnikom zapewniono poczęstunek w postaci gorących dań, kanapek, słodyczy, owoców.

Celem spotkania było: zacieśnienie więzi rodzinnych oraz przygotowanie BO do udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali apteczki medyczne oraz paczki świąteczne.