W dniach od 11.03.2014r. do 24.04.2014r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie odbywają się zajecia z zakresu doradztwa zawodowego w których uczestniczy 20BO.

Indywidualne spotkania mają na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestników projektu. Podczas spotkania trwającego dwie godziny lekcyjne uczestnicy projektu rozmawiają z doradcą zawodowym na temat swojej obecnej sytuacji na rynku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Określają wspólnie z doradcą swoje ograniczenia zawodowe, które dotąd nie pozwalały im na odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy, jak również starają się odkrywać swoje możliwości i określić korzyści oraz szanse jakie są związane z udziałem w Projekcie. Podczas rozmów z Uczestnikami projektu doradca zawodowy określa wstępnie predyspozycje zawodowe uczestników pod kątem przewidzianych w ramach projektu szkoleń zawodowych.

Spotkania odbywają się w świetlicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul.Złota 7. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony poczęstunek oraz objęci są ubezpieczeniem NW.