Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dostępny pod linkiem:

wykaz_placówek_dla_osób_bezdomnych_2020_2021.pdf