Przedmiot: Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów.

Więcej nformacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie